AMATAS NOVADS


AMATAS NOVADS – Amatas, Drabešu, Nītaures, Skujenes, Zaubes pagasti

380
Valsts nozīmes
Bērzkalnu senkapi (Dārgumu kalniņš)
Amatas novads, Amatas pagasts
381
Valsts nozīmes
Doļu pilskalns
Amatas novads, Amatas pagasts
382
Valsts nozīmes
Lejaskauļu senkapi (Kapsētas kalniņš)
Amatas novads, Amatas pagasts
383
Valsts nozīmes
Kaikūņu senkapi
Amatas novads, Amatas pagasts
384
Vietējās nozīmes
Kalnasīļu viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta (Svētais kalns)
Amatas novads, Amatas pagasts
385
Vietējās nozīmes
Rēveļu senkapi un kulta vieta
Amatas novads, Amatas pagasts
386
Valsts nozīmes
Kurmju senkapi (Kapsētas kalniņš)
Amatas novads, Amatas pagasts
387
Vietējās nozīmes
Olnieku viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Amatas pagasts
388
Vietējās nozīmes
Palmēnu viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Amatas pagasts
389
Vietējās nozīmes
Rencēnu muižas viduslaiku kapsēta (Mēra kalniņš)
Amatas novads, Amatas pagasts
398
Valsts nozīmes
Āraišu ezerpils
Amatas novads, Drabešu pagasts
399
Vietējās nozīmes
Krustkalnu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi)
Amatas novads, Drabešu pagasts
400
Valsts nozīmes
Lejaspeļu senkapi
Amatas novads, Drabešu pagasts
401
Valsts nozīmes
Āraišu viduslaiku pils un apmetne
Amatas novads, Drabešu pagasts
402
Valsts nozīmes
Ainavu senkapi
Amatas novads, Drabešu pagasts
403
Vietējās nozīmes
Uplantu apmetne
Amatas novads, Drabešu pagasts
404
Vietējās nozīmes
Uplantu krustakmens
Amatas novads, Drabešu pagasts
405
Vietējās nozīmes
Uplantu viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Drabešu pagasts
406
Vietējās nozīmes
Kalnaastīšu apmetne
Amatas novads, Drabešu pagasts
407
Valsts nozīmes
Kalnamežiņu senkapi
Amatas novads, Drabešu pagasts
408
Vietējās nozīmes
Liepiņu senkapi
Amatas novads, Drabešu pagasts
409
Vietējās nozīmes
Mazruku viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Drabešu pagasts
410
Vietējās nozīmes
Rakstu senkapi
Amatas novads, Drabešu pagasts
411
Vietējās nozīmes
Rakstu krustakmeņi
Amatas novads, Drabešu pagasts
412
Vietējās nozīmes
Simtēnu senkapi
Amatas novads, Drabešu pagasts
413
Valsts nozīmes
Vāļu senkapi
Amatas novads, Drabešu pagasts
414
Vietējās nozīmes
Veclauču viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Drabešu pagasts
416
Vietējās nozīmes
Āraišu baznīcas viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Drabešu pagasts
497
Valsts nozīmes
Nītaures pilskalns
Amatas novads, Nītaures pagasts
498
Valsts nozīmes
Annasmuižas senkapi (Vasu kalns)
Amatas novads, Nītaures pagasts
499
Valsts nozīmes
Nītaures viduslaiku pils
Amatas novads, Nītaures pagasts
500
Valsts nozīmes
Asaru senkapi
Amatas novads, Nītaures pagasts
501
Vietējās nozīmes
Mergupju viduslaiku kapsēta (Kapu kalns, Zviedru kalns)
Amatas novads, Nītaures pagasts
502
Valsts nozīmes
Vecsārtēnu senkapi I, II (Sārta kalns)
Amatas novads, Nītaures pagasts
503
Valsts nozīmes
Ķēču pilskalns
Amatas novads, Nītaures pagasts
543
Vietējās nozīmes
Drapmaņu Baznīcas kalns - kulta vieta
Amatas novads, Skujenes pagasts
544
Valsts nozīmes
Ģībēnu senkapi
Amatas novads, Skujenes pagasts
545
Vietējās nozīmes
Ķiberes senkapi (Ķiberes kalniņš)
Amatas novads, Skujenes pagasts
546
Vietējās nozīmes
Māļu viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Skujenes pagasts
547
Vietējās nozīmes
Sišu senkapi
Amatas novads, Skujenes pagasts
548
Vietējās nozīmes
Skujenes baznīcas viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Skujenes pagasts
549
Valsts nozīmes
Taurupju senkapi
Amatas novads, Skujenes pagasts
550
Valsts nozīmes
Skujenes viduslaiku pils
Amatas novads, Skujenes pagasts
551
Valsts nozīmes
Drapmaņu senkapi
Amatas novads, Skujenes pagasts
630
Vietējās nozīmes
Ļūkānu ezera mītne
Amatas novads, Zaubes pagasts
631
Vietējās nozīmes
Annas muižas senkapi (Baznīcas kalns)
Amatas novads, Zaubes pagasts
632
Vietējās nozīmes
Ozolkalna senkapi
Amatas novads, Zaubes pagasts
633
Vietējās nozīmes
Bērzmuižas viduslaiku kapsēta
Amatas novads, Zaubes pagasts
634
Vietējās nozīmes
Roķēnu viduslaiku kapsēta (Čūsku kalniņš)
Amatas novads, Zaubes pagasts
635
Valsts nozīmes
Zaubes viduslaiku pils
Amatas novads, Zaubes pagasts
AICINĀJUMS PIEDALĪTIES ARHEOLOĢISKĀ PRAKSĒ un ZIŅOT PAR SENVIETAM UN SENLIETAM

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES ARHEOLOĢISKĀ PRAKSĒ un ZIŅOT PAR SENVIETAM UN SENLIETAM

Visiem interesentiem ir iespēja piedalīties arheoloģiskos izrakumos kopā ar arheologiem, vēsturniekiem un citiem nozares speciālistiem. Piedāvājums ir domāts gan studentiem, novadpētniekiem, interesentiem pētniecības tēmas ietvaros, gan īpašniekiem un uzņēmējiem, kas vēlas veikt saimniecisku darbību arheoloģiskās senvietas aizsardzības zonā un/vai teritorijā.

Gaidīsim Tavu priekšlikumu par izrakumu organizēšanu ar mērķi:

· Pētniecības tēmas ietvaros

· Iespējamas senvietas apzināšanas nolūkos

· Senvietas robežu noteikšana

· Novadpētniecības ekspedīcijas ietvaros

Ziņo par esošu vai iespējamu arheoloģisku senvietu, par saviem pētniecības/saimniecības plāniem - un Mēs organizēsim arheoloģisku ekspedīciju, kurā Tev būs iespēja izpausties un ierakstīt savu vārdu Latvijas vēstures lappusē, kā arī realizēt savas ieceres.

Kā pieteikties?

· Jāveic pirmsprojekta izpētes darbs – Jāizdomā ko un kur vēlies darīt

· Piesakies rakstot uz mūsu e-pastu!

Ļoti svarīga ir katra ziņa par senlietu atradumiem, senvietam un to stāvokli, tāpēc ziņo! Ziņo par jauniem un mēs kopā veidosim un pilnveidosim arheoloģisku pieminekļu datubāzi par Vidzemes senvietam. Var izmantot šo speciāli izveidoto formu, vai brīvā stilā sūti uz e-pastu –

kvsbcesis@gmail.com

Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība

p.s. ziemā arheologi neguļ dziļā miegā, bet turpina cītīgi strādā!


VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI